Användarmanual för Painhunter Massage Gun

Utmärkt betyg

 1. Produktintroduktion
 2. Specifikationer
 3. Huvuden
 4. Introduktioner
 5. Varningar
 6. Försiktighetsåtgärder
 7. Underhåll
 8. Laddning
 9. Reklamationsrätt

  1. PRODUKTINTRODUKTION

  Painhunter-massagepistol är ett trådlöst massageverktyg som kan användas av alla. Massagepistolen levereras med 4 olika huvuden, en resväska och en laddare.

  Den har en LCD-pekskärm som gör det enkelt för dig att använda den. Huvudena är lätta att ta på och ta av.

  Massagepistolen hjälper ömma muskler, ökar blodcirkulationen, förhindrar knölar och myoser, och inte minst så hjälper det till med avslappning.

  2. SPECIFIKATIONER

  • Hastighet
  • Fartökning
  • Start/stoppknapp
  • Batteristatusindikator
  • Fartsänkning
  • Vibrationsfrekvens - Från 1200 - 3200 BPM
  • Laddning - 2500 mAh håller i 4 timmar

  3. HUVUDEN

  • A (platthuvud): Lämplig för lokal smärta och mer djupgående massage då den träffar mer exakt
  • B (Kulhuvud): Används för regelbunden massage över hela kroppen och den är extremt bekväm att använda
  • C (bollhuvud): Passar bra till lår, vader och fotleder och är perfekt för ryggraden eftersom den träffar mer exakt i önskade områden
  • D (gaffelhuvud): Används mest för stora muskelgrupper som lår och skinkor eftersom huvudet har ett starkt tryck

  4. INSTRUKTIONER

  1. Du måste börja med att sätta på massagepistolen längst ner. För att göra detta, flytta den lilla knappen till ON. För att stänga av den, flytta knappen till OFF.
  2. Välj ett av de fyra olika huvuden och sätt på det. Allt du behöver göra är att skruva fast huvudet på massagepistolen. Du kan känna när huvudet har fastnat, genom att känna att huvudet inte är löst. Använd + och - knapparna för att kontrollera hastigheten. Det finns upp till 20 hastigheter.
  3. Använd din massagepistol på de områden du vill massera.
  4. Den rekommenderade tiden att använda massagepistolen är högst en timme.

  5.VARNING

  1. Använd inte massagepistolen under vatten eller nära vatten.
  2. Förvara på avstånd av vätskor och värmekällor.
  3. Håll ventilationshålen fria från damm och smuts.
  4. Skruva inte isär delar, eller försök inte på något annat sätt att öppna massagepistolen.
  5. Använd inte massagepistolen i mer än 1 timme åt gången.
  6. Endast för vuxna. Använd inte om du har någon form av skada
  7. Lämna aldrig massagepistolen, varken under användning eller under laddning.

   6. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

   Säkerhetsrekommendationer

   1. Används endast på vuxna.
   2. Använd aldrig massagepistolen utan tillsyn.
   3. Använd massagepistolen genom att ge en lätt knackning på ytterhöljet och de olika knapparna
   4. Använd inte massagepistolen i mer än 60 sek. per område.
   5. Använd inte massagepistolen upp och ner.
   6. Blåmärken kan uppstå oavsett hur du kontrollerar hastighet eller tryck.
   7. Använd inte massagepistolen för mycket. 
   8. Placera inte föremål i eller över massagepistolens ventilationshål.

   Ansvarsfriskrivning

   OM NÅGOT AV FÖLJANDE TILLSTÅND INNEHAS AV ANVÄNDAREN, ANVÄND INTE MASSAGEPISTOLEN UTAN LÄKARENS GODKÄNNANDE (Detta innebär inte att du inte ska använda massagepistolen, men att vi råder dig att först kontakta din läkare).

   Gravida kvinnor, personer med diabetes, andra kända komplikationer, näthinneskada, nyligen genomförd operation, epilepsi, migrän, diskbråck, pacemakeranvändning, kotglidning, nyliga ledbyten eller kontrastförstärkt intraoperativt ultraljud, metallstift eller plattor, eller om det finns någon annan oro för din fysiska hälsa. Svaga personer och barn måste åtföljas av en vuxen om de använder apparaten.

   7. UNDERHÅLL

   Om du behöver rengöra massagepistolen, stäng av den först och dra ut laddaren om den är i.

   Använd en fuktig trasa för att rengöra massagepistolen och torka sedan av med en torr trasa.

   Använd väskan vid transportering.

   8. LADDNING

   För att ladda massagepistolen, anslut DC-enheten till 26 V-adapterns batteriladdningsport och anslut kabelns AC-ände till ett eluttag.

   LED-lampan blinkar för att indikera aktuell batterinivå och för att indikera att enheten laddas.

   När alla lysdioder slutar att blinka och tänds helt så indikerar detta att batteriet är fulladdat.

   Du kan inte använda massagepistolen under laddningen.

   Batteriet kan laddas oavsett batterinivå.

   9. REKLAMATIONSRÄTT

   En 2-årig reklamationsrätt beviljas i enlighet med handelslagen.

   Vår rätt till reklamation gäller defekter i material och/eller tillverkning.

   Du kan få reparera produkten, få den utbytt, få pengarna tillbaka eller ett sänkt pris beroende på den specifika situationen.

   Returrätten gäller inte fel eller skador som begås av felaktig hantering av produkten/tjänsten.

   Du måste åkalla returrätt inom en "rimlig tid" efter att du har upptäckt felet / felet.

   Om du åkallar returrätt inom två månader efter att felet upptäcktes kommer du alltid att vara rätt inom tidsfristen.

   Om ditt anspråk är motiverat återbetalar vi naturligtvis dina (rimliga) fraktkostnader.

   Varan måste alltid skickas tillbaka i korrekt förpackning.

   Kom också ihåg att begära ett kvitto för frakt så att vi kan återbetala dina fraktkostnader.

   Vid retur, åberopande och användning av ångerrätten måste varan skickas till:

   ShopMovers ApS,

   Nørre Allé 70F, 1: a våningen,

   8000 Århus C

   Leveranser tas inte emot per. postförskott.